Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

TelMeWeb
Videoguider

Kom i gang
Introduksjonsvideo
Velkommen som TelMeWeb bruker
Navigering mellom TelMeWeb og Telemator
Konstruksjon
Nytt punkt
Ny trase
Klipp trase
Legg rør
Legg kabel
Opprett linjer
Slå sammen data
Verktøy
Vis data i Telemator
Rediger objekt
Slett valgt objekt
Slett flere objekter samtidig
Endre adresse i et punkt
Skjøt rør i et punkt
Lag mange abonnenttraseer
Select verktøy
Mengdeopprett kunderør og kundekabler
Endre typer