Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

TelMe17
Videoguider

Kom i gang
Navigere mellom TelMe17 og Telemator
 • 1. navigere mellom TelMe og Telemator
 • 2. F12
 • 3. F11
TelMe17 hjelpesystem
 • 1. TelMe hjelpesystem
 • 2. F1 snarvei til netthelp
Måle, Zoome og Panorere i kartet
 • 1. Måle, Zoome og Panorer i kartet
 • 2. Måle i kartet
 • 3. Zoome i kartet
Hurtigtaster
 • 1. Hurtigtaster
 • 2. Alt+Space eller Esc
 • 3. Panorer
 • 4. Redigerbar tast
Velge et eller flere objekter i kartet
 • 1. Velge et eller flere objekter i kartet
 • 2. Rectangle Select
 • 3. Polygon Select
 • 4. Polygon Radius Select
Send melding til andre brukere
Åpne filutforsker
 • 1. Åpne filutforsker
Preferanser
 • 1. Preferanser
 • 2. printer
Sett tegnstil for markeringer i kartet
 • 1. Sett tegnstil for markeringer i kartet
Velge språk i TelMe17
Koble til fjernhjelp
 • 1. Koble til fjernhjelp
 • 2. Fjernstyring
Standard navnsetting på kartlag
Statistikk
Objekt Dialog
Tegnelag
 • 1. Tegnelag
Konstruksjon
Slette kartobjekter
Registrere punkter og traseer
 • 1. Nytt punkt i kartet
 • 2. Legg inn trase
Redigere kartobjekter
 • 1. Redigere kartobjekter
 • 2. Redigere andre kartlag
 • 3. Redigere traseer
 • 4. Flytte knekkpunkter
 • 5. Slette knekkpunkter
 • 6. Slette mange knekkpunkter samtidig
 • 7. Legge til knekkpunkter
 • 8. Flere knekkpunkter oppe på hverandre
Legge inn rør i traseer
 • 1. Legge inn rør i traseer
Legge kabel i traseer
 • 1. Legg kabel i traseer
 • 2. Velg kabel mal
 • 3. Bytt ende
 • 4. Vis trasevalg i kart
Klippe trase
Trasedeling
Aksessfordeling
 • 1. Aksessfordeling
Ikke sammenhengende traseer
Slå sammen to valgte punkt
Slå sammen to etterfølgende traseer
Slå sammen to parallelle traseer
Fri tekst i kartet
Opprett utvalg
 • 1. Introduction
Sett inn linje og lag ruting mellom valgte punkter
Snu retting på trase
Lag mange kundetraseer med nettdata
 • 1. Lag mange kundetraseer med nettdata
 • 2. Forutsettning
 • 3. Trasemal med rør og kabel
 • 4. Antall traseer og lengde
 • 5. Velg trase, rør og kabel mal
 • 6. Bruk tekstfil
 • 7. Elsempel på tekstfil
Lag sirkel flate
Telemator
Kort inføring i Telemator
 • 1. Kort innføring i Telemator
 • 2. Status siden
 • 3. Punkt kartotek
 • 4. Trase kartotek
 • 5. kabel kartotek
 • 6. Kartotek liste
Telemator maler, Templates
 • 1. Oppsett av maler, Templates
 • 2. Punktmal
 • 3. Trasemal
Alternative føringsveier
 • 1. Alternative føringsveier
 • 2. Vis valgte traseer i kartet
Skjøte fiber i Telemator
Telemator utskrift
Verktøy
Oppdater traselengder
Oppdatere traseinformasjon
Oppdater tegnstiler
 • 1. Oppdater tegnstiler
 • 2. Slette tegnstil
Søk etter adresse
Trasesnitt til utskrift
 • 1. Trasesnitt til utskrift
 • 2. Flytte trase annotering
 • 3. Fontstørrelse
Lag utskrift i målestokk
 • 1. Lag utskrift i målestokk
 • 2. Vis område i kartet
 • 3. Velg detaljrikedom i kartet
 • 4. TelMe forhåndsvisning
 • 5. Reposisjonere kartet
 • 6. Sideoppsett
 • 7. Tittelfeltet
 • 8. Legg inn Logo i tittelfeltet
 • 9. Lagre som ny Tittelfelt
 • 10. Lagkontrollen i utskriftsvinduet
 • 11. Legg til rutenett
 • 12. Egenskaper i Tegnforklaringen
Beregn Radiolinje mellom valgte punkter
 • 1. Beregn Radiolinje mellom valgte punkter
Lag Zip fil
Pakk tabeller
Rediger enumerator verdier
Endre typer på valgte objekter
 • 1. Endre typer
Oppdatere koordinater i Telemator
Oppdater endring i Telemator ID-er
Opprett TelMe nettområde
 • 1. Opprett TelMe17 nettområde
 • 2. Lage ny Telemator database
Alternativer
 • 1. Alternativer
 • 2. Fonthøyde
Åpne Workspace utan SQL optimalisering
Trase og punkt rapport kommunevis
 • 1. Trase rapport kommunevis
Kvalitet
Hotlink til bilde eller fil
 • 1. Kobling til bilde eller fil
Velg standard workspace for oppstart
Import/Eksport
SOSI Import
SOSI Eksport
Predefinerte SOSI filer for eksport
Importere zip fil fra kartserver
Eksportere tabell eller utvalg med koordinater
Lag TM_Points av valgte punkter
 • 1. Lag TM_Points av valgte punkter
Redigere importlag
 • 1. Redigere importlag
 • 2. Sette tabell som importlag
 • 3. Legg til punkter på alle linjeender
 • 4. Slett alle punkter i importlaget
 • 5. Rediger tegnstil for importlaget
 • 6. Klipp linjer
 • 7. Skjøt linjer
 • 8. Ny linje i importlaget
 • 9. Koble linjer til punkter
 • 10. Sett inn/bytt ut
Konvertere punkter og linjer til TelMe17 og Telemator
 • 1. Konvertere punkter og linjer til TelMe17
 • 2. F2, sjekk egenskaper
 • 3. Esc for å nullstille
 • 4. Telemator import
 • 5. Bruk data fra tabell
 • 6. Eiere og Prosjekt
 • 7. Flere kolonner i merknadsfeltet
BB_Kunder
 • 1. Kundedata
 • 2. Forutsettinger i kundeliste
 • 3. Opprett en Kundedata mappe
 • 4. Importer BB_Kunder
 • 5. Use row above...
 • 6. Justere fra Float til Integer
 • 7. Gi tabellen et nytt navn!
 • 8. Velg riktig gatunavn
 • 9. Åpne BB_Kunder tabellen
 • 10. Spare workspacet
Importer filsett fra en landmålingsfil
MapInfo 17
Kartalternativer
 • 1. Kartalternativer
Søk i tabell
Universelle data
 • 1. Universelle data
 • 2. Parameter
Egenskapsvindu F2, og finne utvalg
 • 1. Egenskapsvindu F2
 • 2. Sortere på data i kolonne
Lagkontrollen
 • 1. Lagkontrollen
 • 2. Sette kartlag synlig
 • 3. Redigere et kartlag
 • 4. Sette kartlag valgbart
 • 5. Flytte kartlag i lagkontrollen
 • 6. Lukk eller åpne kartlag
 • 7. Auto hide lagkontrollen
 • 8. Flytte lagkontrollen
 • 9. Vise stien til et kartlag
 • 10. Endre tegnstil på et kartlag
Åpne valgte kartlag i nytt vindu F3
 • 1. Åpne valgte kartlag i nytt vindu F3
Slå sammen 2 tabeller
Sett målestokk
 • 1. Sett målestokk
Brukerdefinerte knapper
 • 1. Brukerdefinerte knapper
 • 2. Fane for brukerdefinerte knapper
 • 3. Lag brukerdefinert knapp
 • 4. Velg geometri type
 • 5. Separator
 • 6. Velg ikon
 • 7. Aktiver ny brukerdefinert knapp
 • 8. Juster i lagkontollen