Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

TelMePlan17
Videoguider

Kom i gang
TelMe Plan Hjelpesystem
 • 1. TelMe Plan hjelpesystem
 • 2. TelMe Plan hjelpeviodeoer
 • 3. F1 link til TelMe Plan netthjelp
Lagkontrollen
 • 1. Lagkontrollen
 • 2. Sette kartlag synlig
 • 3. Zoomområde
 • 4. Redigere kartlag
 • 5. Sette kartlag valgbart
 • 6. Sette label på et kartlag
 • 7. Justere lagkontrollens meny
 • 8. Layer properties
 • 9. Style override
 • 10. Zoom område innstillinger
 • 11. Vis knekkpunkter på linjer
Måle i kartet
Panorere
 • 1. Panorere
Zoome i kartet
 • 1. Zoome i kartet
 • 2. Zoome med utsnitt
 • 3. Bruke tastaturet for å zoome
Oppdatere tegnstiler
 • 1. Oppdater tegnstil
 • 2. Oppdater
 • 3. Legge til tegnstil
 • 4. Ny punkt type
Lag nytt planområde
Hurtigtaster
 • 1. Hurtigtaster
 • 2. Alt+Space
 • 3. Høyreklikk i kartet
 • 4. Førdefinerte taster
Velge flere kartobjekter
 • 1. Velge flere kartobjekter
 • 2. Velge et kartyobjekt, Selectpilen
 • 3. Rektangle Select
 • 4. Polygon Select
 • 5. Boundary Select
Standard navnsetting på kartlag
Kladdelag
 • 1. Kladdelag
 • 2. Nytt punkt i Plan_Kladd
 • 3. Ny linje i Plan_Kladd
Sett målestokk
 • 1. Sett målestokk
Sett tegnstil for markering i kartet
 • 1. Sett tegnstil for markering i kartet
 • 2. Offset
Statistikk
 • 1. Statistikk
Objekt dialog
Skjematikk
Lage skjematikk
 • 1. Lage skjematikk
 • 2. Instillinger
 • 3. Navigere mellom kart og skjematikk
 • 4. F12
Koblingspanel og Nodeinstillinger
 • 1. Koblingspanel
Redigering i Skjematikk
 • 1. Optimaliser fiberskjøting
 • 2. Redigering av fiberskjøt
 • 3. Gjenomgående fiber
 • 4. Skjøtekort
 • 5. Fargekoder
Endre punkt ID og adresse i skjematikk
 • 1. Endre punkt ID og adresse i skjematikk
 • 2. Endre punkt ID
Feil i Skjematikk
 • 1. Feil i skjematikk
 • 2. Kabler som ikke henger på et punkt
 • 3. Ikke sammenhengende nett
PON Skjematikk
 • 1. PON
 • 2. Velge fiber i splitter
Alternativer i skjematikk
Sette plan på abonnentkabler
Lag Google regneark for kartserver.no
 • 1. Lag Google regneark for kartserver.no
 • 2. Vis adresser for abonnentkabler
Import/Eksport
SOSI eksport
SOSI import
 • 1. SOSI import
Hotlink
 • 1. Hotlink, kobling til bilde eller fil
 • 2. Åpne bilde eller dokument
Eksporter tabell eller utvalg med koordinater
Importer kundedata BB_Kunder
 • 1. Importer kundeliste, BB_Kunder
 • 2. Forutsettinger
 • 3. Gi tabellen et nytt navn!!
 • 4. Korriger adresse
 • 5. Flytt især GAB og BB_Kunder
Importere ZIP fil fra Kartserver
 • 1. Importere ZIP fil fra Kartserver
Innstillinger
Prisliste
 • 1. Prisliste
Velge språk
Preferanser
 • 1. Preferanser
 • 2. Sti tl skriver
Rør i kabeltype
Standard konfigurasjon
 • 1. Standard konfigurasjon
 • 2. Plan_Punkt materiell
 • 3. Opprett merknad og tilleggsfelt
 • 4. Prisliste
 • 5. Rør på Plan_Linje
 • 6. Prioritet på Plan_Linje
 • 7. Opprett "Reservert fiber" i Plan_punkt
Konstruksjon
Ny kabel i kartet
Ny trase i kartet
Nytt punkt i kartet
Nytt rør i kartet
Slett valgte
Klipp
Offset
Aksessfordeling
 • 1. Aksessfordeling
 • 2. Sett aksessfordeling
 • 3. lag aksessfordeling uten husflate
 • 4. Bytte farge på eksisterende aksessflater
 • 5. Slette aksessfordelinger
 • 6. Oppdater aksessfordelinger
Splitt Plan_Trase kartlag
 • 1. Splitt Plan_Trase kartlag, Ctrl+Y
Lag Plan_Trase av SOSI fil og kundetraseer
 • 1. Lag Plan_Trase av SOSI fil og kundetrase
Verktøy
Lag mange abonnentkabler fra valgt punkt
 • 1. Lag mange abonnentkabler fra valgte punk
Editere punkter og linjer
 • 1. Redigere linjer og punkter
 • 2. Redigere andre kartlag
 • 3. Redigering av linje
 • 4. Ta bort knekkpunkter
Oppdater lengder
Endre Typer
 • 1. Endre typer
Slå sammen valgte linjer
Lage rør av kabler av gitt type
Redigere Enumeratorverdier
Utveksle planer
Rapporter
 • 1. Rapporter
 • 2. Oppsumeringsrapport
 • 3. Detaljert rapport
 • 4. Plan Stolpe rapport
Utskrift
 • 1. Utskrift
 • 2. Vis område i kartet
 • 3. Velg detaljrikedom
 • 4. Innstillinger i Utskrift i Målestokk
 • 5. Tittelfeltet
 • 6. Redigere et felt i Tittelfeltet
 • 7. Sett inn Logo i Tettelfeltet
 • 8. Plannavn automatiskt inn i Tittelfeltet
 • 9. Lagre som ny Tittelfelt-mal
 • 10. Justere kartlag med hjelp av lagkontroll
 • 11. Sideoppsett
 • 12. Tegnforklaring
Koble traseer til punkt
Lag backup og send som e-post
Åpne backup
Vis abb kabelender uten trase
Vis traseender uten kobling mot kabel eller trase
 • 1. Vis traseender uten kobling mot kabel el
Brukerdefinerte knapper
 • 1. Brukerdefinerte knapper
 • 2. Lag brukerdefinert knapp
 • 3. Velg ikon
 • 4. Aktiver ny brukerdefinert knapp
 • 5. Sette flatetabell gjenomsiktig
 • 6. Sett label på kartlag
 • 7. Få ut delrapport
Pakk tabeller
 • 1. Pakk tabeller
Sett ID på punkter og kabler
Slett doble linjer
Koble rør til valgte Plan_Punkt
Lag abonnentkabler til alle aksessfordelinger
Vis utvalg som ikke ligger helt innenfor Plan_Trase
Overfør en plan til Kartserver
 • 1. Overfør en plan til Kartserver
 • 2. Bytt kartserver visning, Slot
Stolpe funksjonalitet
 • 1. Stolpe funksjonalitet
 • 2. Stolpe rapport
 • 3. Oppdatere kartreferanser
 • 4. Oppdatere adresser til stolper
 • 5. Ta med Planlagte kabler eller ikke
MapInfo 17
Nytt kartvindu F3
Egenskapsvindu F2
 • 1. Opprett utvalg F2
 • 2. Sortere eller bruke filter i kolonner
 • 3. Slette fra egenskapsvinduet
 • 4. Sett egenskapsvindu dockable
 • 5. Finn utvalg
Lagre kopi som
WMS
 • 1. WMS
Søk i tabell
Velge flere kartobjekter
 • 1. Velge flere kartobjekt
 • 2. Polygon select
 • 3. Boundary select
Slå sammen 2 tabeller
 • 1. Slå sammen 2 tabeller
 • 2. Kontoller tabell struktur
 • 3. Endre tabell struktur
Universelle data
 • 1. Universelle data
 • 2. Parameter